Richard

De meeste deelnemers kennen elkaar, ze komen van een vroeger forum dat inmiddels niet meer actief is. Hier kan iedereen iets over zichzelf kwijt, dat maakt deelnemen aan dit forum wat gemakkelijker
FonsV
Berichten: 807
Lid geworden op: 20-07-2010 14:31

Richard

Bericht door FonsV » 31-08-2011 15:34

Dag Carel,
Je schreef:Belangwekkende tekst. Overigens wat dat pi getal betreft, denk ik dat je gelijk hebt. De bijbel is immers geen wiskundeboek.
Ik denk dat het voor veel 'gelovigen' (zowel christenen als islamieten) een ietwat verontrustende tekst is. Te humanistisch of zo! :(
Maar... hebben ook niet zij zelf die morele waarden en normen ontdekt en in wetten vastgelegd? In mijn optiek getuigt het van een zekere arrogantie als je beweert dat 'humane' ethiek van minder allooi is dan 'geopenbaarde' ethiek.
En... hier is Paulus aan het woord van wie onderhand wel vaststaat dat hij Jezus nooit in levende lijve heeft ontmoet en alleen kent uit een visioen. Wat is de aard van een visioen?

De opmerking over het getal pi kan ik niet plaatsen. Ik heb me ongeveer te pletter gezocht in de voorgaande postings maar verder dan schepping en geïnspireerd kom ik niet. :)
Richard schreef:'In de Beginnen schiep god de hemel en de aarde' namelijk de hemel tussen de aarde en wolken in de lucht is een proloog voor wat volgt in de eerste paar hoofstukken van het metaforische boek Genesis.
Dit heeft totaal niks maar dan ook niks te maken met de schepping van het heelal uit het niets.
Genesis is een boek dat de geschiedenis van de aarde in een metaforisch bijbels perspectief weergeeft, die uren en Adam en eva kun je niet letterlijk nemen.
Jij schreef:Eens!
Waarop slaat dat? Toch alleen maar, hoop ik, op die uren van Adam en eva? Waarom heeft zij trouwens een kleine letter? :D

Groeten.

Fons.
Een theoloog die naar exactheid streeft, heeft de eerste stap gezet op de weg naar het atheïsme. Een agnost is geen naïeveling, maar iemand die god nauwkeurig 'kent', voor wie dus veel, zo niet alle gods'voorstellingen' hun betekenis hebben verloren.

carel
Berichten: 1569
Lid geworden op: 15-07-2010 10:40

Bericht door carel » 01-09-2011 00:52

Hi Fons,
De opmerking over het getal pi kan ik niet plaatsen. Ik heb me ongeveer te pletter gezocht in de voorgaande postings maar verder dan schepping en geïnspireerd kom ik niet.  
Mijn fout. Op het vorige forum had Steph het daarover en ze kon de bijhorende bijbeltekst ook nog vinden ook. Het ging erom dat die bijbeltekst een getal van kleiner dan 3 liet zien. Steph gebruikte dat in het kader van het letterlijk nemen van teksten, dat dit niet zo heel verstandig was en zo. Ik denk niet dat zij die opmerking ook op dit forum heeft gemaakt, dus kan ik mij voorstellen dat je nogal moeite had met het terugvinden van de betreffende post. Ik had daar  wat duidelijker over moeten zijn.                                               

Wat betreft jouw opmerking over humane ethiek en geopenbaarde ethiek dit. Uit welke overweging het ook komt, ethiek is altijd van groot belang. Ik ken geen enkele ethiek, in de zin van het zich verschaffen van inzichten in goed en kwaad, wat minderwaardig aan welke andere basis van ethiek dan ook kan zijn. Het gebruiken van termen als allooi of minderwaardig koppel ik niet snel aan het begrip ethiek. 

Alleen met ethiek op basis van een bovennatuurlijk wezen is voor mij moeilijk te begrijpen  en te accepteren omdat er de connotatie aan hangt dat je er geen kritiek op mag hebben. Zo ervaar ik de ethiek van de streng gelovige dan ook, ze vinden dat dit boven elke regel en wet staat en daar zet ik me de facto tegen af.

En het niet hebben van kritiek op welke ethiek dan ook is de dood in de pot. Ethiek moet het juist hebben van woord en wederwoord. Zo groeit ethisch besef.

Wat het laatste stukje betreft: ik was het eens met het niet letterlijk nemen van de tekst zoals Richard schreef. En Eva met een kleine letter was een slordigheidje.
groet
Carel

Er zijn twee oneindigheden, het universum en de menselijke domheid. maar van het eerste ben ik niet helemaal zeker. Albert Einstein. :wink:

carel
Berichten: 1569
Lid geworden op: 15-07-2010 10:40

Bericht door carel » 01-09-2011 00:56

Hi Fons,
De moderne tekstkritiek heeft aangetoond dat het scheppingsverhaal in Gen.1 van behoorlijk latere datum is dan dat in Gen.2. Gen.1 heeft kenmerken van een gedicht en het is waarschijnlijk ook bedoeld als gezagvolle ondersteuning van het gebod eenmaal in de zeven dagen niet alle aandacht aan het 'aardse' maar aan 'het hogere' te geven.
Interessant, dat wist ik niet. ik heb altijd gedacht dat Gen 1 een oude vertelling was, later aangepast om er de rustdag mee te benoemen. Gen 1 moet vaak voorgedragen zijn, dat denk ik ook.

Hoe weet je dat Gen 1 van latere datum is dan Gen 2?
groet
Carel

Er zijn twee oneindigheden, het universum en de menselijke domheid. maar van het eerste ben ik niet helemaal zeker. Albert Einstein. :wink:

FonsV
Berichten: 807
Lid geworden op: 20-07-2010 14:31

Richard

Bericht door FonsV » 01-09-2011 13:57

Dag Carel,

Dank voor je reactie. ;)
Je schreef:...dus kan ik mij voorstellen dat je nogal moeite had met het terugvinden van de betreffende post. Ik had daar wat duidelijker over moeten zijn.
Dat te pletter zoeken zullen we maar 'fonsiaans' noemen. Ik tik in zo'n geval <Ctrl+F> in en 'pi' in het venster. Dan is meteen duidelijk hoe vaak die lettercombinatie op de pagina voorkomt. Het was in feite dus 'gauw gepiept'. :)

Wat die ethiek betreft: ik bedoel dus de kennis van goed en kwaad (deugd en zonde of hoe je het ook wilt noemen). De mens moet leren wat waar en wat onwaar is, en óók wat (moreel) goed en wat (moreel) slecht is. Om het beeld van de boom van kennis van goed en kwaad goed te verstaan dien je je de twee verschillende betekenissen van 'bepalen/vaststellen' bewust te zijn:
a) Het rijk heeft voor deze weg 80KM/uur vastgesteld als maximum snelheid en
b) Ik heb vastgesteld dat de maximum snelheid op deze weg 80KM/uur is (er staat nl een verkeersbord dat dat aangeeft).

Bij de joden had de vader de macht/autoriteit om de naam van de nieuw geboren zoon of dochter vast te stellen; hij wist hoe het kind moest heten, hij kende de naam. Als hij een schaap verkocht stelde hij vast wat de prijs was etc. Alle anderen hadden aan te nemen wat de vader had bepaald. Zo stelde Adam - op verzoek van JHWH - vast wat de naam van alle dieren was; hij had het - op gezag van JHWH - voor het zeggen. ;)

In het bijbelverhaal gaf de boom kennis van goed en kwaad in de betekenis als onder a). De mens heeft geen recht op dat vermogen, hij heeft niet autonoom te bepalen wat moreel en wat immoreel/amoreel is, hij moet, samen met en in overleg met anderen zoeken en ontdekken wat goed en kwaad is. Zo is de mens in zijn ontwikkeling o.a. tot de bevinding gekomen dat het eerstelingenoffer – om de godheid te vriend te houden – geen goed maar een kwaad is. Moord dus en geen offer.
Je schreef:Alleen met ethiek op basis van een bovennatuurlijk wezen is voor mij moeilijk te begrijpen en te accepteren omdat er de connotatie aan hangt dat je er geen kritiek op mag hebben.

En daarin heb je gelijk en ben je ook nog eens in overeenstemming met de bijbel maar dan wel: mits die goed begrepen. ;)

Het is immers een bekende en veel gebruikte truc: Ik wil het volk of de (domme) massa ergens van overtuigen of toe overhalen. Dé manier bij uitstek: die massa ervan overtuigen dat ik spreek namens en dus met het gezag van de godheid. Via openbaring b.v. Ik spreek dan met de hoogste autoriteit. Kritiek of ongehoorzaamheid heeft geen zin en lokt afschrikwekkende goddelijke wraak uit. Demagogie van het zuiverste water.

Het verhaal van eerstelingenoffer van Isaak door Abraham is hier een voorbeeld van. En dan komt onwillekeurig de vraag op: waarom dan wél het offer van Jezus? Maar ja... culturele (on)hebbelijkheden verdwijnen niet zomaar. :?
Je schreef:En Eva met een kleine letter was een slordigheidje.
Richard lijkt me nogal gristelijk en in zijn wereld is de man het hoofd van de vrouw. Het zou daarom 'genetisch' bepaald kunnen zijn dat hij 'Adam en eva' schreef. :lol: (geintje!)

Groeten.

Fons.
Een theoloog die naar exactheid streeft, heeft de eerste stap gezet op de weg naar het atheïsme. Een agnost is geen naïeveling, maar iemand die god nauwkeurig 'kent', voor wie dus veel, zo niet alle gods'voorstellingen' hun betekenis hebben verloren.

FonsV
Berichten: 807
Lid geworden op: 20-07-2010 14:31

Richard

Bericht door FonsV » 01-09-2011 15:03

Dag Carel,

Ik had deze posting effe te laat in de gaten, vandaar een apart antwoord. :)
Je schreef:Interessant, dat wist ik niet. ik heb altijd gedacht dat Gen 1 een oude vertelling was, later aangepast om er de rustdag mee te benoemen. Gen 1 moet vaak voorgedragen zijn, dat denk ik ook.
Als je de twee 'scheppingsverhalen' naast elkaar legt, welke van de twee vind je dan het meest uitgesproken verhaal of vertelsel?

Begin met je voortdurend te realiseren dat veel verhalen uit de bijbel pas tijdens de ballingschap op schrift zijn gesteld, dus na generaties lang te zijn doorverteld. In een bepaalde hoek wordt altijd met klem benadrukt dat de joden zóó nadrukkelijk de tekst onveranderd lieten. Niettemin zijn joden mensen zoals alle andere mensen en vertonen ook bij hen vooral de sterke mondelinge verhalen de neiging om alsmaar sterker te worden. Marcel Hulspas laat dat in 'De zee spleet in tweeën' o.a. voor het Exodusverhaal overduidelijk zien.

Onze volkshelden Michiel Ruyter, Maarten Tromp, Jan Pz Coen zijn volgens de volksverhalen volstrekt andere mannen geweest dan ze uit objectief modern historisch onderzoek tevoorschijn komen.
Je schreef:Hoe weet je dat Gen 1 van latere datum is dan Gen 2?
Hoe, dat weet ik niet meer met zekerheid, dat kan uit literatuur, uit college zijn; zo'n kaartenbakgeheugen heb ik niet. Ik ben ook van beroep geen tekstcriticus. Min of meer vaag herinner ik me de motivatie: het woordgebruik van Gen 1 is van jongere datum dan dat van Gen 2. Ook dat 'waarschijnlijk' een gedicht zijn van Gen 1 speelde een rol. Ik vind Gen 1, los van alles, ook een betere opening van de bijbel dan Gen 2.

Ik heb eens – ik weet niet meer hoe lang geleden – een diepgaande tekstkritische verhandeling gelezen over het Marcusevangelie. Dat is geschreven in opvallend simpel Grieks. Tenminste het oudste exemplaar dat we hebben.

Grieks speelde aan het begin van onze jaartelling een rol die te vergelijken is met het Engels nu. De Romeinen waren de politieke heersers over de werd (de landen rond de Middellandse Zee), de Grieken waren de basis van de cultuur van die dagen. Vlot gezegd: iedereen kon Grieks toen spreken zoals tegenwoordig iedereen Engels kan spreken (de een beter dan de ander natuurlijk). Maar... in Jeruzalem kon je net als in Alexandrië, Antiochië en Rome in het Grieks de weg vragen en alleen de allersimpelsten haalden hun schouders op omdat ze je niet begrepen.

Waarom is Marcus nu zo simpel? De onderzoekers hebben zijn Grieks rechtstreeks, dus woord voor woord, in het Latijn vertaald en kwamen toen tot de ontdekking dat Marcus' Grieks de taal moet zijn geweest van een tweede, eventueel derde generatie joodse allochtoon in Rome, die al een aardig mondje Latijn sprak. Het Marcusevangelie zou dus in het Latijn zijn geschreven en toen 'braaf' in het Grieks vertaald.
Later heeft Carotta nog aangetoond dat er verbazingwekkende parallellen zitten tussen de in het Latijn geschreven biografie van Divinus (goddelijke) Julius Caesar van de hand van Asinius Pollio (75 v.C-5 n.C.) en het Marcusevangelie. Niet alleen dat beiden het over J.C. hebben. Carotta slaat wel door met zijn slotconclusie maar goed. Gegevens zijn gegevens en welke conclusie daaruit wordt getrokken is de verantwoording van de conclusietrekker. Tóch?

Hopelijk is dit voldoende beantwoord. :)

Groeten.

Fons.
Een theoloog die naar exactheid streeft, heeft de eerste stap gezet op de weg naar het atheïsme. Een agnost is geen naïeveling, maar iemand die god nauwkeurig 'kent', voor wie dus veel, zo niet alle gods'voorstellingen' hun betekenis hebben verloren.

carel
Berichten: 1569
Lid geworden op: 15-07-2010 10:40

Bericht door carel » 01-09-2011 16:01

Hi Fons,
Als je de twee 'scheppingsverhalen' naast elkaar legt, welke van de twee vind je dan het meest uitgesproken verhaal of vertelsel?
Gen 1. Is overduidelijk het beste vertelverhaal. Deze stijlfiguur kom je ook in veel boeken tegen, bijvoorbeeld 'In de ban van de ring' van JRR Tolkien. Daarmee plaats je de - in het geval van de bijbel - vertelling van de ontwikkeling van de Joden in een zeker perspectief. De registers in Genesis, waar iemand allerlei berekeningen op heeft losgelaten en daarmee tot een 6000 jaar oude aarde kwam, zijn niet interessant, tenzij het je voorouders betreft. Alleen al de krachtige zinnen en dat mantra 'en God zag dat het goed was' leent zich heel goed voor orale overdracht. Lijkt zeker ook op een gedicht. Gen 1 moet erg vaak verteld zijn.
Onze volkshelden Michiel Ruyter, Maarten Tromp, Jan Pz Coen zijn volgens de volksverhalen volstrekt andere mannen geweest dan ze uit objectief modern historisch onderzoek tevoorschijn komen.
Zeker. We hebben het wel eens over JPz Coen gehad en voor de anderen zal mutatis mutandis ongeveer iets vergelijkbaars gelden. Helden hebben betekenis in de ontwikkeling en bewustwording van een volk, maar er komt een moment dat je ze weer in normaal perspectief moet plaatsen denk ik.
Hoe, dat weet ik niet meer met zekerheid, dat kan uit literatuur, uit college zijn; zo'n kaartenbakgeheugen heb ik niet. Ik ben ook van beroep geen tekstcriticus. Min of meer vaag herinner ik me de motivatie: het woordgebruik van Gen 1 is van jongere datum dan dat van Gen 2. Ook dat 'waarschijnlijk' een gedicht zijn van Gen 1 speelde een rol. Ik vind Gen 1, los van alles, ook een betere opening van de bijbel dan Gen 2.
Punt is hier, het zijn allebei vertellingen, dat je eigenlijk zou moeten weten hoe het verhaal van Gen 1 zich heeft ontwikkeld en waar de basiselementen vandaan zijn gekomen. Het kan best later op schrift zijn gesteld, maar dat zegt op zich nog niet zoveel over de herkomst zelf. Er zijn veel scheppingsverhalen, misschien voeren die allemaal terug op enkele oeroude vertellingen. Is interessant om dat te weten te komen. Alleen de tekst lijkt me dus niet voldoende voor datering. Gen 1 lijkt mij te passen in een tijd waarin mensen antwoorden op vragen wilden hebben. Gen 2 is onduidelijker wat dat betreft.
Later heeft Carotta nog aangetoond dat er verbazingwekkende parallellen zitten tussen de in het Latijn geschreven biografie van Divinus (goddelijke) Julius Caesar van de hand van Asinius Pollio (75 v.C-5 n.C.) en het Marcusevangelie. Niet alleen dat beiden het over J.C. hebben. Carotta slaat wel door met zijn slotconclusie maar goed. Gegevens zijn gegevens en welke conclusie daaruit wordt getrokken is de verantwoording van de conclusietrekker. Tóch?
Ik meen me te herinneren dat de conclusie hier was dat Julius Caesar Jezus Christus zou zijn. Inderdaad, dan sla je wel behoorlijk door. Over parallellen hebben we het wel meer gehad. Iedere schrijver pakte zo wat hem uitkwam en als je met een oud voorbeeld je verhaal een flinke snok kon geven, waarom niet? Toentertijd kwam men daar toch niet achter, nu is dat een heel ander verhaal, dingen blijven niet lang geheim.
Hopelijk is dit voldoende beantwoord.  
Jij houdt van understatements Fons. Ja, dit is wel voldoende beantwoord :)
groet
Carel

Er zijn twee oneindigheden, het universum en de menselijke domheid. maar van het eerste ben ik niet helemaal zeker. Albert Einstein. :wink:

FonsV
Berichten: 807
Lid geworden op: 20-07-2010 14:31

Richard

Bericht door FonsV » 01-09-2011 20:33

Dag Carel,
Je schreef:Hoe weet je dat Gen 1 van latere datum is dan Gen 2?
En daarop antwoord ik plompverloren: het woordgebruik van Gen 1 is van jongere datum dan dat van Gen 2.

Voor alle duidelijkheid: mij persoonlijk kan het geen snars schelen wat het eerste is ontstaan: Gen 1 of Gen 2. Dat is voer voor tekstcritici. Voor mij is een latere datum wel een jongere datum en een vroegere datum een oudere. Van de tekstcritici had ik begrepen dat Gen 1 van latere datum en dus jonger is dan Gen 2.

De argumenten die me hebben overtuigd staan me niet meer duidelijk in het geheugen gegrift.
* Het ging om 'gebruikte termen'. De Sumerische cultuur (± 6000-4000 v.C.) waarin aliens voorkomen (afkomstig van een andere planeet, die Nibiru heette, meen ik) kwam ter sprake. Die aliens hadden een rol gespeeld in het ontstaan van de mens; ze zouden de mens 'ontwikkeld'/gebouwd hebben. Allemaal 'mythen' of soortgelijke verhalen.
Abraham was afkomstig uit Ur, een stad in Sumerië dat met met zijn cultuur rond 4000 v.C. onverklaarbaar en zo maar ineens is verdwenen. Nog niet zo oud onderzoek meent te hebben zeker gesteld dat het door een plotselinge maar ingrijpende klimaatverandering is geweest. (Interessante literatuur: Alan F. Alfond: Goden en de kosmos.) Mogelijk was in de rib van Adam een gedeelte van de Sumerische scheppingsverhalen blijven hangen.

* Daarnaast is Gen 1, dat van nogal wat latere datum zou zijn, als staaltje van meer ontwikkelde literatuur te zien, waarbij vergeleken Gen 2 een 'gewoon vertelsel' is, wel een fraai vertelsel of – wat oneerbiedig gezegd - meer een simpel verhaaltje dan een 'artistiek/dichterlijk verhaal of lied'. Gen 1 is als door een 'vakman' gecomponeerde indringende reclame voor een overtuiging/geloof en een voorschrift tot sabbatsrust.

Dat is ongeveer wat ik me als argumentatie nog kan herinneren.
Je schreef:Gen 1 moet erg vaak verteld zijn.

Het zou bijna als volkslied kunnen dienen. :-)

Groeten.

Fons.
Een theoloog die naar exactheid streeft, heeft de eerste stap gezet op de weg naar het atheïsme. Een agnost is geen naïeveling, maar iemand die god nauwkeurig 'kent', voor wie dus veel, zo niet alle gods'voorstellingen' hun betekenis hebben verloren.

carel
Berichten: 1569
Lid geworden op: 15-07-2010 10:40

Bericht door carel » 01-09-2011 21:07

Hi Fons,

Natuurlijk is het niet zo wezenlijk welke tekst het oudst is, maar als ik zoiets lees dan wil ik altijd meer weten. Net zoals ik archeologie en geologie interessant vind. Hoe kan men de oudheid zo precies weten bijvoorbeeld. En dan vooral van de hele oude vondsten, waar je een aantal verschillende dateringsmethoden op los moet laten.
Abraham was afkomstig uit Ur, een stad in Sumerië dat met met zijn cultuur rond 4000 v.C. onverklaarbaar en zo maar ineens is verdwenen. Nog niet zo oud onderzoek meent te hebben zeker gesteld dat het door een plotselinge maar ingrijpende klimaatverandering is geweest. (Interessante literatuur: Alan F. Alfond: Goden en de kosmos.) Mogelijk was in de rib van Adam een gedeelte van de Sumerische scheppingsverhalen blijven hangen.
Ik zat de hele tijd te denken aan 'waren de goden kosmonauten' van Erich von Daniken. Een zeer populair boek in mijn jeugd.

En die plotselinge zeer ingrijpende klimaatsveranderingen zijn er meer geweest. Dachten we vroeger dat klimaatsveranderingen heel geleidelijk gaan, modern inzicht laat zien dat het soms wel heel erg snel kan gaan.
groet
Carel

Er zijn twee oneindigheden, het universum en de menselijke domheid. maar van het eerste ben ik niet helemaal zeker. Albert Einstein. :wink:

Artitu
Berichten: 37
Lid geworden op: 22-07-2010 14:23

Bericht door Artitu » 21-09-2011 20:21

qoute's Carel:
Gen 1. Is overduidelijk het beste vertelverhaal. Deze stijlfiguur kom je ook in veel boeken tegen, bijvoorbeeld 'In de ban van de ring' van JRR Tolkien. Daarmee plaats je de - in het geval van de bijbel - vertelling van de ontwikkeling van de Joden in een zeker perspectief. De registers in Genesis, waar iemand allerlei berekeningen op heeft losgelaten en daarmee tot een 6000 jaar oude aarde kwam, zijn niet interessant, tenzij het je voorouders betreft. Alleen al de krachtige zinnen en dat mantra 'en God zag dat het goed was' leent zich heel goed voor orale overdracht. Lijkt zeker ook op een gedicht. Gen 1 moet erg vaak verteld zijn.
Een degelijk en erg mooi antwoord Carel.
Op dit punt ben ik het zeker eens.

Een vertelverhaal is het zeker, Het geeft metaforisch de geschiedenis aan in een vertelverhaal of gedicht, deze komen we inderdaad ook in Genesis 1 tegen.
Enkel plaats ik het perspectief niet bij de Joden maar duidelijk bij de gehele mensheid en wereld.

In de volgende punten vind ik ondersteuning dat het wellicht een vertaalverhaal of gedicht is.

- de "En God zag dat het goed was." zinnen.
- Het complete verhaal is ingedeeld in 7 dagen om alles duidelijk algoritmisch weer te geven.
- Het feit dat God altijd als eerst zegt; "en God zei": vervolgens "schiep en maakte" en vervolgens het leven "zegend".
- de "En het was alzo" zinnen.
Hieruit blijkt duidelijk (naar mijn mening) dat het hierbij om een beschrijving van de "huidige staat van de aarde" gaat.

Nu denk je misschien......., waarom.. "maakte/schiep God pas nadat Hij de term "En God zei" gebruikte? achter de tekst "en God zeide" word heel duidelijk gezegd: "Daar zij een" , dit zou dus betekenen dat deze dingen er al waren al voordat god deze vervolgens"schiep/maakte"

Ik denk dat het te maken heeft met hetgene dat in Johannes beschreven word....

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
2 Dit was in den beginne bij God.
3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.
4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.
5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.
,
Het geeft duidelijk aan dat het woord bij God was, namelijk Jezus Christus en dat daarom, Het woord (Jezus Christus) word uitgebeeld met "en God zeidde" ;daarmee Jezus word betrokken bij elke gebeurtenis van het scheppingsverhaal. vervolgens alles word beschreven wat God maakte in de loop van de evolutie/geschiedenis -> Omdat god het begin is, heeft hij alles gemaakt, houd niet letterlijk in dat Hij echt daadwerkelijk alles gemaakt/gestuurd heeft.
Vervolgens werd al het leven "gezegend" want in God is leven.

hieronder is ook duidelijk weergegeven dat Jezus niets kon doen maar dat God door het verhaal in Genesis met zijn woord ook de wereld schiep samen met Jezus!

18 Daarom zochten dan de Joden te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen den sabbat brak, maar13 ook zeide, dat God Zijn eigen Vader was,14 Zichzelven Gode evengelijk makende.
19 Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De Zoon kan niets van Zichzelven doen,15 tenzij Hij den Vader dat ziet doen;16 want zo wat Die doet,17 hetzelve doet ook18 de Zoon desgelijks.

mvg Richard
"Een wereld waarin wij leven dient als zo nodig begrepen te worden, een God waarmee wij leven dient als zo nodig erkend te worden"

carel
Berichten: 1569
Lid geworden op: 15-07-2010 10:40

Bericht door carel » 21-09-2011 21:41

Hi Artitu,

We zijn het eens over het feit dat Genesis een krachtig verhaal is, ongetwijfeld vele malen mondeling overgebracht en in de jaren gepolijst en verbeterd tot wat het nu is. Daar is niks mis mee. 

Je past dit verhaal toe op de hele wereld en in het Hebreeuws wordt hier het woord Tebel gebruikt, wat inderdaad 'de wereld' betekent. Dit in tegenstelling tot het begrip Kol Erets dat in bijvoorbeeld het zondvloedverhaal wordt gebruikt. Kol Erets betekent 'het gebied'. In de tekst wordt vervolgens aangegeven welke begrenzingen er gelden, ik dacht enkele rivieren en bergen. Alleen al op basis van de oorspronkelijke teksten kan de zondvloed niet een wereldgebeurtenis zijn geweest, maar een lokale. 

In die zin kun je Genesis, ook als vertelling, zeker op de wereld toepassen, dat is juist. Want zo is die tekst inderdaad bedoeld.
1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 
2 Dit was in den beginne bij God. 
3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. 
4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. 
5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.
Ik lees dit als een poetisch heel verantwoorde manier van beschrijven hoe het allemaal begon. Als je leest hoe natuurkundigen proberen in woorden te vangen hoe het begon dan komt men niet veel verder dan dit. Of en hoe het begon weten we niet, we weten niet of er ooit een big bang geweest is, misschien duurde dat 'begin' wel eeuwig.

Ik zoek in verklaringen niet de hand van God, maar als iemand dat wel doet heb ik daar geen moeite mee. Jij doet dat wel en daar kan ik prima mee leven.

Even toch een klein dingetje, je schrijft in jouw footer:
"Een wereld waarin wij leven dient als zo nodig begrepen te worden, een God waarmee wij leven dient als zo nodig erkent te worden"
Zou je eens naar dat woord 'erkent' kunnen kijken, volgens mij is een 'd' op het eind beter dan die 't'. OK, gezeik Carel, maar toch. Mooie zin, daar niet van.
groet
Carel

Er zijn twee oneindigheden, het universum en de menselijke domheid. maar van het eerste ben ik niet helemaal zeker. Albert Einstein. :wink:

Plaats reactie