Onderzoek: atheist is het minst betrouwbaar

Veel wetenschappers zijn gelovig. op gebieden als evolutie en het ontstaan van het heelal. De vraag is of deze twee 'belevingswerelden' elkaar al of niet uitsluiten of juist aanvullen
Plaats reactie
carel
Berichten: 1569
Lid geworden op: 15-07-2010 10:40

Onderzoek: atheist is het minst betrouwbaar

Bericht door carel » 22-11-2011 14:15

In de Trouw van gisteren stond een artikel over een onderzoek van Will Gervais, waaruit zou blijken dat atheisten het minst betrouwbaar zijn, ze leggen het af tegen gelovigen maar - hoe komt men erop - ook tegen homosexuelen.

Zo zou je het kunnen lezen. Niets is minder waar, het was een opinierend onderzoek, dat Trouw ook goed typeert. Dit schrijft Trouw: http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/ ... baar.dhtml

Atheïsten worden over het algemeen gezien als onbetrouwbare mensen. Ze scoren net zo laag op de schaal van betrouwbaarheid als criminelen en verkrachters. Religieuzen, feministen en homoseksuelen genieten fors meer aanzien.

Dat concludeert een groep wetenschappers rond de Canadese psycholoog Will Gervais. Ze publiceren hun opmerkelijke vinding deze maand in het tijdschrift Journal of Personality and Social Psychology.

Religiositeit zou alom gelden als een teken van betrouwbaarheid. Omdat de meeste mensen veel waarde hechten aan betrouwbaarheid, vormen atheïsten de minst geaccepteerde minderheidsgroepering. Ze scoren slechter dan andere etnische en religieuze minderheden.

Seculiere Canada
Het principe zou gelden in alle regio's met religieuze meerderheden - ergo: in het overgrote gedeelte van de wereld. Ontkerkelijking speelt slechts een kleine rol. Ook hoogopgeleide mensen in het sterk seculiere Canada koesteren wantrouwen jegens atheïsten, merken Gervais en zijn collega's op.


----------------

Je kunt zeggen dat er nog een wereld te winnen valt. Dit soort opvattingen, ik weet verder niks van het onderzoek, zijn schering en inslag bij gelovigen van welke religie dan ook. Als je als 'ongelovige' wordt gezien berg je dan maar. Onwetendheid, intolerantie, kortzichtigheid zijn 'deugden' die in sommige religieuze kringen de hemel in worden geprezen. Voor mij zijn het eerder de voorposten voor de hel (op aarde)

Ik krijg de koude rillingen van dit soort onderzoeken en dit soort conclusies.
groet
Carel

Er zijn twee oneindigheden, het universum en de menselijke domheid. maar van het eerste ben ik niet helemaal zeker. Albert Einstein. :wink:

Determinist
Berichten: 193
Lid geworden op: 09-07-2010 18:36

Bericht door Determinist » 23-11-2011 21:40

Ha Carel,

Tsja. Wat is er op tegen om gedegen wetenschappelijk onderzoek te doen en de resultaten te laten spreken?

Ik kijk even niet naar de gebruikte methode en of het onderzoek wel wetenschappelijk "gedegen" is.

Maar stel dat in dit onderzoek op alle punten voldaan wordt aan de eisen voor goede wetenschap, dan kan je het resultaat, de conclusie wellicht het beste aannemen als "aannemelijk". Ook al staat wellicht de conclusie je niet aan.

En verder zal dit onderzoek niet aantonen dat Atheïsten "onbetrouwbaar" ZIJN, maar eerder dat ze onbetrouwbaar OVERKOMEN op anderen. Dat zijn totaal andere conclusies.

carel
Berichten: 1569
Lid geworden op: 15-07-2010 10:40

Bericht door carel » 23-11-2011 23:46

Determinist schreef:Ha Carel,

Tsja. Wat is er op tegen om gedegen wetenschappelijk onderzoek te doen en de resultaten te laten spreken?

Ik kijk even niet naar de gebruikte methode en of het onderzoek wel wetenschappelijk "gedegen" is.

Maar stel dat in dit onderzoek op alle punten voldaan wordt aan de eisen voor goede wetenschap, dan kan je het resultaat, de conclusie wellicht het beste aannemen als "aannemelijk". Ook al staat wellicht de conclusie je niet aan.

En verder zal dit onderzoek niet aantonen dat Atheïsten "onbetrouwbaar" ZIJN, maar eerder dat ze onbetrouwbaar OVERKOMEN op anderen. Dat zijn totaal andere conclusies.
Natuurlijk zal ik onderzoek dat aan alle wetenschappelijke criteria voldoet niet afwijzen. Het is voor mij echter de vraag of hier voldoende aandacht is besteed aan de achterliggende ethiek. Ze zullen zeker by the book (of science) hebben gewerkt, maar de meest essentiele ethische vragen heeft men zich niet gesteld. Daarnaast denk ik dat men in de valkuil van correlatie en causaliteit gevallen is.

laat ik een toelichting geven. Je doet in een of andere staat waar 98% van de mensen een bepaalde religie aanhangen een onderzoek naar de vraag of mensen van een ander geloof 'gewenst' zijn. Ik kan de uitkomst van dat onderzoek voorspellen. Nee, die mensen zijn niet gewenst, reken er maar op dat dit het resultaat zal zijn. Zoiets is buitengewoon onethisch. Correlatie betekent hier dat er een statistisch 'verband' uit de cijfers blijkt: atheisten worden als inferieur gezien waar men zich zou moeten richten op de causaliteit, dus wat is er eigenlijk aan de hand: waarom is die perceptie zoals ze is?

Het is, om op dit onderzoek terug te komen, bekend dat nogal wat christenen negatief oordelen over atheisten. Daar zit volgens hen een steekje aan los, ze zijn normloos, onbetrouwbaar en ga maar door. Je hoeft a) helemaal geen onderzoek te doen om deze conclusie te trekken. Iedereen die de mores van een grote groep gelovigen kent weet dit. b) je kiest je onderwerp verkeerd, hier is niks van te leren, voor niemand. Dit zet groepen alleen maar tegen elkaar op. Je zou dan moeten onderzoeken hoe gelovigen tot hun oordeel komen, hoe werkt dat proces, wat voor invloeden spelen hier. Dat is iets waar je wat mee kunt doen vervolgens. Je zou ook in kaart kunnen brengen, wetenschappelijk verantwoord dat atheisten heel normale mensen zijn met minstens een even kwalitatief waardenstelsel.

Met het resultaat van dit onderzoek kun je helemaal niks. Moeten die atheisten zich dan maar bekeren, moeten ze dan maar gaan geloven in sprekende slangen en een 6000 jaar oude aarde of meer van dat soort lariekoek? Wat dat betreft lijkt dit onderzoek nogal op de themakeuze van Diederik Stapel en knechtje Roos Vonk. OK, in het hierboven aangehaalde onderzoek zal geen fraude gepleegd zijn, maar onderzoek doen, met de kleine marges die er statistisch zijn, naar het hufterige van vleeseters is ten stelligste foutief vanuit ethisch perspectief. Wat wil je aantonen? Waar sta je als onderzoeker eigenlijk zelf? En dat mag bij echt serieus wetenschappelijk onderzoek er nooit of te nimmer toe doen.
groet
Carel

Er zijn twee oneindigheden, het universum en de menselijke domheid. maar van het eerste ben ik niet helemaal zeker. Albert Einstein. :wink:

Juda
Berichten: 505
Lid geworden op: 20-04-2011 14:40

Bericht door Juda » 24-11-2011 15:16

vraag: Is de atheist wel het minst betrouwbaar?

Ik las een citaat van een 17e eeuwse filosoof en die zei:
Atheisten zijn slimme heren die verdwaasd zijn wat betreft Godsbesef, (dat lees ik vandaag als mensen die dan wel niet in een God geloven) maar wel een zeer grote ijver voor wetenschap hebben.
ik kan mij in dit citaat wel vinden, mits er geen negatief onderscheid gemaakt wordt tussen gelovigen en ongelovigen.
Dit omdat elk op zijn eigen manier iets bijdraagt aan het toneelspel des levens.


Ik denk zelfs dat veel Atheisten heel betrouwbaar zijn.
betrouwbaarder dan menig Christen.
ookal kennen ze meestal de natuurkrachten waar ik in geloof niet, ze hebben een ijver voor wetenschap.

Het wordt pas onbetrouwbaar als men zich op een militante manier tegen goed gebaseerd geloof keert.
Wanneer men als atheïst ervoor kiest de larie in de religie met wetenschap weg te halen, is dat alleen maar goed.
Dat is een onzelfzuchtig doel en bevestigt mijn geloof in Brahman, die Onzelfzuchtigheid wil.

maar Creationisten bijvoorbeeld zijn in mijn ogen meestal het ergste in het ontkennen van de waarheden die de wetenschap heeft aangetoond.

Atheïsme kan wel degelijk een eerlijke persoonlijke overtuiging zijn.
volgens mij weliswaar gebaseerd op onwetendheid van het bestaan van Goddelijke natuurkrachten
( de Liefde, het Brahman Bewustzijn, Atman ) , maar niet verkeerd.
Daarom vind ik het onterecht atheïsten als onbetrouwbaar neer te zetten, op basis van hun geloofsovertuiging, ookal is die anders dan de mijne:

Veel Atheisten geloven volgens mij dit:
wetenschap+het waarnemen van larie+Verzet tegen larie+Niet zien of soms niet willen erkennen van natuurkrachten= Atheisme.

Ik geloof: Wetenschap+ Het waarnemen van larie+Verzet tegen larie+erkennen van Natuurkrachten=geloof in Brahman.

Atheïsme is volgens mij dan wel niet af, maar veel creationistische christenen zijn er wat dat betreft erger aan toe dan de atheïst.

de atheïst heeft in elk geval wel een goede wetenschappelijke basis en is meestal eerlijk, ookal heeft hij volgens mij niet alle puzzelstukjes.

dit natuurlijk wel op die ene atheïst na, die Gods natuurkrachten weigert te erkennen als deze zich geopenbaard hebben.
Deze laatste is op dat gebied wel degelijk onbetrouwbaar.

Zijtak naar de laakbare betrouwbaarheid van Creationisten:

de creationist is zowel emotioneel als verstandelijk geblokkeerd omdat hij een dwaalleer gelooft die ook op wetenschappelijk gebied hem tegenwerkt de feitelijke werkelijkheid te zien zoals ze op dat moment is.
Daarom hoeft hij nog niet oneerlijk te zijn.
wel is hij mijns inziens ernstig misleid en dat tast zijn geloofwaardigheid en dus zijn betrouwbaarheid ernstig aan.

groeten juda
het Zelf is mijn God
het Zelf is Liefde, Het Zelf is Kracht.
Het is Rust, en het is Vrede.
Brahman is de Natuur en Atman is het Goddelijke Zelf dat wij allen in ons dragen.
www.arsfloreat.nl/downloads.html lees gita.pdf

carel
Berichten: 1569
Lid geworden op: 15-07-2010 10:40

Bericht door carel » 24-11-2011 16:22

Ik heb jouw star trek-link geprobeerd met mijn iPad, maar dat werkt niet. Ik probeer het straks op een gewone PC. Ik zag al wel dat ook MacGyver er op stond, leuke serie was dat vroeger.

Jij bent gelovig Juda en je geeft mijns inziens ook prima aan waarom dit onderzoek geen zin heeft/had/. Het gaat niet om wat gelovigen vinden, maar om wat gelovigen met oogkleppen op vinden. Een heel wat grotere groep ben ik toch bang. Of in ieder geval een veel luidruchtigere groep. Natuurlijk wantrouwt die groep de ander/ de niet-gelovige. Die ander heeft het over dingen waar ze zelf nog nooit van gehoord hebben, weet dingen die van een kennis getuigen die men zelf niet heeft. En.. ze zijn ook nog eens heel kritisch op religie, maken hun geloof soms ook belachelijk. Als strenge relies komen met hun 6000 jaar verhaal, dan hebben ze de lachers heel snel tegen zich.

Nee, ik kan me dus voorstellen dat veel gelovigen niet veel moeten hebben van atheïsten. Jij laat hier regelmatig zien dat je gelovig kunt zijn en toch op een heel normale en open manier naar 'andersdenkenden' kunt kijken. Het kán dus wél. Wat je schrijft over crea's is natuurlijk een goede waarneming en ik kan me zo voorstellen dat een crea heel afhoudend is ten opzichte van, laat ik zeggen, agnosten. Hun rotsvaste letterlijke uitleg van de schriften wordt als klinkklare larie betiteld en daar word je als rechtgeaard crea natuurlijk niet blij van.

Natuurlijk zou men eens een boek over evolutie kunnen openslaan en dat op een onbevangen manier proberen te lezen. Een goede vertaling van In the Origin of Species is een heel goede keuze, Darwin neemt de lezer aan de hand mee en biedt een schitterende inkijk in het wonderlijkste proces van allemaal: de evolutie van leven. Geweldig veel mooier dan Genesis of welk oud boek dan ook ooit zou kunnen beschrijven. ... Maar dat doen ze niet, ze kruipen op een kluitje bij elkaar en gaan zitten mokken en voelen zich de onbegrependheid zelve. En ja, dat schiet natuurlijk niet op.
Juda schreef:Atheisten geloven volgens mij dit:
Kennis + ervaring = Atheisme.

Ik geloof: Kennis + ervaring + Natuurkrachten = Theisme.

atheïsme is volgens mij dan niet af, maar veel creationistische christenen zijn er wat dat betreft erger aan toe dan de atheïst.
de atheïst heeft in elk geval een goede wetenschappelijke basis en is meestal wel eerlijk, ookal heeft hij volgens mij niet alle puzzelstukjes.
Niet alleen atheïsme is niet af, niks is af. Nog elke dag ontdekken wetenschappers dingen die men óf niet wist of waar men heel anders over dacht. Ik heb de natuurkunde al vaker opgevoerd, daar staan heel veel dingen op nieuw in de steigers. Ook in de evolutiebiologie is het een voortdurend kijken naar de weerbarstige praktijk en heel veel modellen en theorieën worden welhaast dagelijks aangepast.

Punt is dat het 'de atheïst' niet uitmaakt dat hij niet alles weet, sterker, dat vindt hij uitermate plezierig. Waarom? Omdat er geen waarheid bestaat. Ik zeg zelf nog wel eens "ik heb liever te maken met mensen die de waarheid zoeken dan met hen die hem gevonden (menen te) hebben..."
groet
Carel

Er zijn twee oneindigheden, het universum en de menselijke domheid. maar van het eerste ben ik niet helemaal zeker. Albert Einstein. :wink:

Juda
Berichten: 505
Lid geworden op: 20-04-2011 14:40

Bericht door Juda » 24-11-2011 16:27

hoi Carel:

Je schreef:
" Niet alleen atheïsme is niet af, niks is af. Nog elke dag ontdekken wetenschappers dingen die men óf niet wist of waar men heel anders over dacht. Ik heb de natuurkunde al vaker opgevoerd, daar staan heel veel dingen op nieuw in de steigers. Ook in de evolutiebiologie is het een voortdurend kijken naar de weerbarstige praktijk en heel veel modellen en theorieën worden welhaast dagelijks aangepast".

Dit verruimt mijn blik weer een beetje, want ik richtte me alleen op het Atheisme.
Het klopt dat Atheisme niet af is, maar mijn geloof is ook niet af.
elke dag verandert bij mij wel een klein inzicht.
Hopelijk ten goede :cool:

Groeten Juda.
het Zelf is mijn God
het Zelf is Liefde, Het Zelf is Kracht.
Het is Rust, en het is Vrede.
Brahman is de Natuur en Atman is het Goddelijke Zelf dat wij allen in ons dragen.
www.arsfloreat.nl/downloads.html lees gita.pdf

Juda
Berichten: 505
Lid geworden op: 20-04-2011 14:40

Bericht door Juda » 24-11-2011 16:33

Nog een tip:
surf naar de link en tik Star trek in de zoekbalk in.
Je ziet het niet meteen.

Maar ik denk dat je dat wel zelf hebt uitgeplozen.
Maar misschien ook niet.

Groeten Juda.
het Zelf is mijn God
het Zelf is Liefde, Het Zelf is Kracht.
Het is Rust, en het is Vrede.
Brahman is de Natuur en Atman is het Goddelijke Zelf dat wij allen in ons dragen.
www.arsfloreat.nl/downloads.html lees gita.pdf

carel
Berichten: 1569
Lid geworden op: 15-07-2010 10:40

Bericht door carel » 24-11-2011 16:36

Juda schreef:hoi Carel:

Je schreef:
" Niet alleen atheïsme is niet af, niks is af. Nog elke dag ontdekken wetenschappers dingen die men óf niet wist of waar men heel anders over dacht. Ik heb de natuurkunde al vaker opgevoerd, daar staan heel veel dingen op nieuw in de steigers. Ook in de evolutiebiologie is het een voortdurend kijken naar de weerbarstige praktijk en heel veel modellen en theorieën worden welhaast dagelijks aangepast".

Dit verruimt mijn blik weer een beetje, want ik richtte me alleen op het Atheisme.
Het klopt dat Atheisme niet af is, maar mijn geloof is ook niet af.
elke dag verandert bij mij wel een klein inzicht.
Hopelijk ten goede :cool:

Groeten Juda.
Klopt. Maak je pas zorgen als je denkt dat je geloof of je niet-geloof 'af' is. Dat soort zekerheden heeft een heleboel nare consequenties. Ik heb, dat zul je al wel gezien hebben, nogal wat moeite met het een en het ander, dus zowel een absoluut geloof als een absoluut niet-geloof zijn uitersten die ik mijd als de pest.

Star trek al gevonden, je moet wel een credit account nemen zag ik. Kweenie, nog maar even over denken.
groet
Carel

Er zijn twee oneindigheden, het universum en de menselijke domheid. maar van het eerste ben ik niet helemaal zeker. Albert Einstein. :wink:

Juda
Berichten: 505
Lid geworden op: 20-04-2011 14:40

Bericht door Juda » 24-11-2011 16:40

hoeft niet Carel.
je kan verder kijken naar een andere stream.
kijk tussen de links met namen als Megavideo, Videobb en dergelijke.
wel een nadeel is dat ie om de 72 minuten blokkeert en je dan een half tot een heel uur moet wachten.
ook belangrijk is een goede virusscanner.
deze sites zijn soms erg met plaatsen van systeemvertragende Cookies.
Alleen Megavideo doet dat niet.

groeten Juda.
het Zelf is mijn God
het Zelf is Liefde, Het Zelf is Kracht.
Het is Rust, en het is Vrede.
Brahman is de Natuur en Atman is het Goddelijke Zelf dat wij allen in ons dragen.
www.arsfloreat.nl/downloads.html lees gita.pdf

Plaats reactie